Personlige data

Navn: Joe Schaufuss
Nationalitet: Dansk
Født: 1967
Personlige forhold: Gift, 1 søn født i 1995 og 1 datter født i 2000